CamVane 100 HC

  • För lufthastigheter mellan 1,0 - 3,0 m/s
  • Låg ljudnivå
  • Mycket lågt tryckfall
  • Väderbeständiga material
  • Avskiljningsgrad upp till 100% regn
  • Värmekabel
  • Minskad risk för isbildning
  • ICON24 magicad.ai
  • ICON35 camvane_function

Specifikationer

Applikation
Intagsgaller som är ett mycket effektivt regnskydd som används på alla luftfilteranläggningar där vatten-, regn- och fuktproblem förekommer, såsom i marina miljöer, i kusttrakter, vid vattendrag i inlandet.
Kommentar
Lufthastighet: 1,0 - 3,0 m/s i kanalsystemet.
Vid dimensionering rekommenderas 1,5-2 m/s i fronthastighet för bästa prestanda
Värmekabel: 220V växelström, automatreglerad. Maxeffekt 39W/meter (840W/m2) Strömstyrka vid tändning är tre gånger högre än vid drift. Använd trög säkring.
Storlek: Max inbyggnadsmått upp till 2500 x 2500mm Vid sektioner större än 3,2m², görs 2st elinstallationer för att inte överstiga maxeffekten (2600W)
Notera: Installation utförs av behörig elektriker