CamVane

CamVane

CamVane består av metallprofiler för att skydda aggregatet från fukt och vattendroppar i luftströmmen.

CamVane-serien består av intagsgaller med eller utan värmekabel.
Versionen med värmekabel (-HC) används där temperaturen kan bli lägre än noll. Luftintag som är blockerat av snö och is resulterar i hög energikonsumption, vilket förhindras med lösningen med värmekabeln.
CamVane tillverkas i aluminium eller rostfritt stål vilket ger ett bra korrosionsskydd.
Intagsgallren är specialtillverkade efter kundens önskemål om storlek, är lätta att installera och bibehåller ett lågt tryckfall och låg ljudnivå.