CamContain

CamContain

Det gastäta, svetsade filterskåpet kan användas för filtrering av radioaktiva, toxiska eller biologiska partiklar och gaser i högkänsliga applikationer.

Filterskåpen har designats för att möta de högsta säkerhetskraven, och används i applikationer där människor, djur eller miljön är hotade av väldigt smittsamma mikroorganismer. Höga säkerhetskrav tillämpas i alla situationer där toxisk, radioaktiva eller bakteriella ämnen måste isoleras, såsom i läkemedelsindustrin, i användning av bioteknisk utrustning såväl som i BSL 3-4-laboratorier och i kärnkraftsteknik. Filterskåpen CamContain kan erbjudas med inbyggd scanner för att säkerställa fullständig dokumentation för era luftfilter, vilket framför allt är viktigt i högkänsliga områden. HEPA-filter kan testas för separationseffektivitet och läckage på plats och resultatet kan dokumenteras professionellt. För applikationer där farliga mikroorganismer måste filtreras bort (BSL 3-4) kan filterskåpen utrustas med anslutningar och anordningar för säker dekontaminering. Den säkra filterbytestekniken garanterar serviceteknikerns säkerhet. CamContain är tillverkade av rostfritt stål och är svetsade för gastäthet, det är vridstyvt och uppfyller de högsta kraven för täthet, vilka också används i kärnkraftteknik.