Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp används mestadels i frånluften i biosäkerhetslaboratorier, sjukhus och i applikationer där det finns krav på kontaminationsfria filterbyten.

Camfil erbjuder lösningar för alla nivåer av säkerhetskrav, från lågriskapplikationer till högrisk-biosäkerhetslab, BSL4.
Säkerhetsskåp används främst i högkänsliga applikationer där människor, djur eller miljö riskerar att kontamineras med
infektiösa mikroorganismer eller virus.
Efter användning innehåller filtrena ofta skadliga föroreningar. Filterbyten är säkra för serviceteknikern då säkerhetsskåpen är utrustade med funktionen kontaktfritt filterbyte, BIBO (bag in bag out).