CamSpiro

CamSpiro

CamSpiro är ett litet och smidigt kanalskåp med cirkulär anslutning för påsfilter och cylindriska molekylärfilter

CamSpiro är ett filterskåp med cirkulär anslutning för filterstorlekar i kvarts- och halvmodul. CamSpiro HF för pås- och kompaktfilter med en 25 mm ram. CamSpiro CC för cylindriska filter med olika typer av aktivt kolmedia