CamCube

CamCube

CamCube är en serie flexibla och kompakta filterskåp för olika typer av filter, från påsfilter till HEPA-filter och andra, finns med alternativ för flerstegsfiltrering.

Filterskåpet CamCube designades för hög prestanda och servicevänlighet. Det används främst i tilluften i en rad olika applikationer. CamCube kan även användas som ett frånluftsskåp om kontaminationsfritt filterbyte med plastpåse inte krävs.

CamCube-serien består av:

CamCube AS för HEPA-filter med storleken 610x610x292 mm, med ett integrerat scanningssystem för att utföra läckagetester.
CamCube AD för kompaktfilter såsom HEPA-filter med storleken 610x610x292 mm.
CamCube AC för kompaktfilter såsom HEPA-filter med storleken 595x595x292 mm.
CamCube HF för pås- och kompaktfilter med en 25 mm HF-ram.
CamCube för CC kolcylinders-CamCarb med olika typer av kol.