Filterskåp, ramar & intagsgaller

Filterskåp, ramar & intagsgaller

Camfils högkvalitativa filter och tilluftsdon är kritiska komponenter i en optimal filterlösning. De är designade för att ge utmärkt prestanda och testade för standarder såsom ISO 10648, ISO 14644, EN 15722 och EN 1886 för att garantera höga täthets- och läckageklasser.

Vi erbjuder ett brett sortiment produkter för olika typer av applikationer, från montageramar till fullt scanningsbara säkerhetsskåp. Säkerhetsskåp finns oftast vid frånluften i säkerhetsklassade laboratorier, sjukhus och i applikationer som kräver kontaminationsfria filterbyten. De kanalmonterade filterskåpen som oftast används vid tilluften erbjuder olika filterlösningar för partikel- och molekylärfiltrering. Tilluftsdonen som innehåller HEPA-filter, är designade för att passa en rad olika applikationer till GMP-kompatibla lösningar för tilluftsdon.

Filtren är placerade i montageramar för att säkerställa robust och hållbar infästning för flerstegsfiltrering i HVAC-system. Intagsgallren är designade för att skydda ventilationskanalen och ventilationsanläggningen i byggnaden. Fan Filter Unit (FFU) med inbyggd fläkt kombinerat med HEPA-filter tillför ren luft lokalt och används inom tillverkningsindustrier, life science samt hälsovård.
Snabblänkar

Säkerhetsskåp används mestadels i frånluften i biosäkerhetslaboratorier, sjukhus och i applikationer där det finns krav på kontaminationsfria filterbyten.

Våra kanalmonterade filterskåp används mestadels i tilluften i en rad olika applikationer och kan användas i frånluftsapplikationer där kontaminationsfria filterbyten med plastpåsar (BIBO) inte är ett krav.

Camfil erbjuder en rad olika tilluftsdon med premium HEPA- och ULPA-filter för turbulent ventilerade renrum.

Fan Filter Units (FFUer) är flexibla och ekonomiska lösningar för att avlägsna partiklar från återcirkulerad luft i renrum med turbulent eller ensriktat luftflöde.

Intagsgaller installeras i luftintaget på byggnaders fasad och skyddar HVAC-systemet mot regn och löv.

Monteringsramar används för att hålla fast HVAC-filter, individuellt eller för att bygga filterbankar.