EcoPleat Eco

 • Kompakt
 • Flexibla dimensioner
 • Fullständigt brännbart
 • Lågt tryckfall och hög avskiljningsgrad
 • Stålram och plastram finns som alternativ
 • Creogodkänd
 • ICON3 efficiency guarantee
 • ICON7 ISO16890.ai
 • ICON8
 • ICON22 creo
 • ICON23 Eurovent_no_abc
Typ ISO -klassificering ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
Eco ePM10 60% M5 592 592 96 2900 60
Eco ePM10 70% M6 592 592 96 2900 70
Eco ePM1 55% F7 592 592 96 2900 90
Eco ePM1 70% F8 592 592 96 2900 105
Eco ePM10 60% M5 592 592 48 1900 50
Eco ePM10 70% M6 592 592 48 1900 60
Eco ePM1 55% F7 592 592 48 1900 90
Eco ePM1 70% F8 592 592 48 1900 110
Eco ePM10 60% M5 287 592 48 950 50
Eco ePM10 70% M6 287 592 48 950 60
Eco ePM1 55% F7 287 592 48 950 90
Eco ePM1 70% F8 287 592 48 950 110
Eco ePM10 60% M5 287 592 96 1450 60
Eco ePM10 70% M6 287 592 96 1450 70
Eco ePM1 55% F7 287 592 96 1450 90
Eco ePM1 70% F8 287 592 96 1450 105

Specifikationer

Applikation
Luftbehandlingsaggregat, industriprocesser och trånga utrymmen
Ram
Fuktbeständig papp
Media
Glasfiber
Max. temp. °C
70ºC
Relativ fuktighet
100%
Rekommenderat sluttryckfall, EN 13053
M5-F7: 200 Pa, F8: 300 Pa
Separator
Smältlim
installationsalternativ
Montagesystem, typ ram universal
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde
Kommentar
Anmärkning: Djup 25 - 130 mm med 5 mm intervall (tex.30,35,40 etc.)
Notera: Maxbredd = 1000 mm. Maxhöjd = 610 mm. Övriga mått se tabell nedan.