CityPleat G

  • "2 i 1" lösning; partikel och molekylär
  • Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
  • Ozonvärde Oz5
  • 100% brännbar
  • Kan användas för att uppgradera befintliga installationer
  • Låg vikt
  • ICON7 ISO16890.ai
  • ICON26 ozone 5
  • ICON27 ozone 6
Typ Modellnamn Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
CPG-200 287x592x48-G4-0 G4 287 592 48 1500 135
CPG-200 592x592x48-G4-0 G2 592 592 48 3175
CPG-200 305x610x48-G4-0 G2 305 610 48 1645 135
CPG-200 610x610x48-G4-0 G2 610 610 48 3370
CityPleat G G4 305 610 48 1645 135
CityPleat G G4 287 592 48 1500 135

Specifikationer

Applikation
Kombinerad förfiltrering av gasföroreningar i stadsmiljö som t.ex. köpcenter och andra offentliga byggnader
Ram
ABS-plast
Media
Aktivt Kol
Max. temp. °C
40º C
Relativ fuktighet
70%
Max final pressure drop, EN 13053
Initial pressure drop + 50 Pa or initial pressure drop x3 (whichever is lower)
Separator
Smältlim
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
Förfilter i filterskåp CamCube HF och CamCube AC
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde