CamMet Flame Guard

  • Eventuella lågor stoppas effektivt av lamellskenorna
  • Luften passerar genom lamellskenorna och avkyls
  • Fettet kondenserar ut och rinner ner i en ränna
  • Filtret kan levereras med eller utan handtag
Typ Modellnamn Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm)
Flamskydd CamMet Flame Guard 495 495 25
Flamskydd CamMet Flame Guard 495 245 25

Specifikationer

Applikation
Flammskydd för bla restauranger och storkök, reducerar risken för brand i imkanaler
Ram
Rostfritt stål
Kommentar
Ram: Rostfri, polerad plåt AISI304
Lamell: Rostfri, borstad plåt AISI 304L