CamMet Double Filter

  • Fettet avskiljs i två steg (flammskydd och filter)
  • Eventuella lågor stoppas effektivt av lamellskenorna
  • Luften passerar genom lamellerna och avkyls innan de passerar genom filtret
  • Filtret kan levereras med eller utan handtag.
  • Tvättbart.
  • Brandklassat enligt DIN 18869-5.
  • ICON7 ISO16890.ai
Typ ISO -klassificering ISO 16890 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
CamMet Double Filter SS Coarse 20% 592 592 35 275 80
CamMet Double Filter SS Coarse 20% 400 400 35 550 80
CamMet Double Filter SS Coarse 30% 495 495 50 630 80
CamMet Double Filter SS Coarse 20% 495 245 35 430 80
CamMet Double Filter SS Coarse 20% 495 495 35 875 80
CamMet Double Filter SS Coarse 30% 592 592 50 1250 70
CamMet Double Filter SS Coarse 30% 495 245 50
CamMet Double Filter SS Coarse 30% 400 400 50

Specifikationer

Applikation
Dubbelfilter, lämpligt för bl.a. restauranger och storkök vilket reducerar risken för brand i imkanalerna
Ram
Rostfritt stål
Media
Rostfritt stål
Kommentar
Ram: Rostfri, polerad plåt 0,7mm. AISI 304L
Lamell: Rostfri, polerad plåt 0,7mm. AISI 304L
Media: Stickad filtermatta av rostfri tråd 0,22 mm. AISI 304L
Notera: Filtret kan förses med vikbara handtag