30/30

  • Limmade diagonalförstärkningar på inlopps- och utloppssidan för att hålla veckavståndet konstant och för att skydda och underhålla filtret
  • Styv ram av fuktbeständig papp
  • Stor filteryta
  • Hög hållfasthet
  • ICON7 iso16890.ai
Modellnamn ISO -klassificering ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
30/30 12242 Coarse 70% G4 289 594 48 1710 70
30/30 24242 Coarse 70% G4 594 594 48 3420 70
30/30 20202 Coarse 70% G4 495 495 48 2340 70
30/30 20242 Coarse 70% G4 495 594 48 2880 70
30/30 12244 Coarse 70% G4 289 592 98 2070 90
 Verktyg för tryckfallskalkylering är tillgängligt

Kalkylera tryckfallet

Välj ett helmodulfilter i tabellen här ovanför för att kalkylera tryckfallet. 
Helmodulfilter är vanligtvis 592x592mm för pås/panelfilter och 610x610mm för HEPA filter.

Specifikationer

Applikation
Förfilter för att ta bort de grövsta partiklarna i luftbehandlingssystem
Ram
Fuktbeständig papp
Media
Syntet
Max. temp. °C
90º C
Relativ fuktighet
100%
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
Montageramar
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde