Media rullar- Glasfiber, syntet torr eller anoljad

  • Kan beställas i kundanpassade mått
  • Tillgänglig för alla typer av applikationer
  • Finns i glasfiber torr eller anoljad
  • Finns i syntet torr eller impregnerad
  • ICON7 iso16890.ai
Typ ISO -klassificering ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Initialt tryckfall (Pa) Tryckfall (Pa) Hastighet (m/s)
CM-360 Coarse 50% G3 30
CM-360 Coarse 50% G3 45 30 1.0
CM-375 Coarse 60% G4 45
CM-375 Coarse 60% G4 45
PE940-200 Coarse 60% G4 25 1
PE950-500 Coarse 85% M5 25 0,25
Gul/Vit Anoljat Coarse 60% G4
Grön/Vit Torr Coarse 60% G4

Specifikationer

Applikation
Förfiltrering för avskiljning av de grövsta partiklarna i luftbehandlingssystem. PE950-500 impregnerat som takfilter i sprutboxar. Grön/Vit Torr som frånluftfilter i sprutboxar
Media
Glasfiber, Syntet
Relativ fuktighet
100%
Rekommenderat sluttryckfall
150 Pa