CityCarb I

 • Industriledande prestanda för partiklar, ozon och toluen
 • Hög verkningsgrad för kontroll av Kvävedioxider.
 • Snabb installation
 • Brännbar
 • Solid konstruktion
 • Förbättrar IAQ (inomhusluftkvaliteten)
 • Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
 • ICON34 gasket_01_00_10
 • ICON2 eurovent energy efficiency elass
 • ICON3 efficiency guarantee
 • ICON6
 • ICON7 iso16890.ai
 • ICON30 ozone 9
 • ICON1 commercial buildings
 • ICON37 ISO10121
Typ ISO -klassificering ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa) Energiklass (Eurovent)
CIZP-7I 0592/0592/0292 ePM1 70% F7 592 592 292 3400 130 E
CIZP-7I 0592/0490/0292 ePM1 70% F7 592 490 292 2800 130 E
CIZP-7I 0592/0287/0292 ePM1 70% F7 592 287 292 1500 130 E

Specifikationer

Applikation
Bredspektrumkol ger adsorption av mer än 99.5% av de tusentals olika organiska föroreningar som kan förväntas förekomma i en kontorsbyggnad i en stadskärna.
Ram
Helgjuten plast
Media
Syntet/aktivt kol
Max. temp. °C
50ºC
Relativ fuktighet
70%
Packning
Ändlös PU-packning
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
Montageram typ SPX, i filterskåp CamCube HF
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde
Kommentar
Packning på utloppssidan