City-Flo™

 • Enkel uppgradering till partikel -och molekylärfiltrering
 • Monteras i stället för påsfilter eller kompaktfilter
 • Förbättrar IAQ (inomhusluftkvaliteten)
 • Idealiskt för filtrering av de flesta inomhus- och utomhusföroreningar
 • Snabb installation
 • Hög stofthållningsförmåga
 • ”2 i 1” lösning
 • Uppfyller kraven för EN16798-3:2017 (Eurovent 4/23-2018)
 • Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
 • ICON2 eurovent energy efficiency elass
 • ICON3 efficiency guarantee
 • ICON6
 • ICON7 iso16890.ai
 • ICON29 ozone 8
 • ICON31 Mount_bagfilters
 • ICON37 ISO10121
Typ ISO -klassificering ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa) Energi (kWh/år) Energiklass (Eurovent)
9/534 ePM1 85% F9 287 592 534 1700 200 C
9/534 ePM1 85% F9 490 592 534 2700 200 C
9/534 ePM1 85% F9 592 592 534 3400 200 2345 C
7/534 ePM1 60% F7 287 592 534 1700 140 D
7/534 ePM1 60% F7 490 592 534 2700 140 D
7/534 ePM1 60% F7 592 592 534 3400 140 1778 D
 Verktyg för tryckfallskalkylering är tillgängligt

Kalkylera tryckfallet

m3/h
= Pa
För högt luftflöde för detta filter

Specifikationer

Applikation
Tilluftsfilter för skolor, köpcentra, kontor och andra byggnader i närheten av gator och trafikleder med tung trafik, med behov av filtrering av partiklar, PAH, VOC, ozon och lukter
Ram
Förzinkad stål
Media
Glasfiber/aktivt kol
Relativ fuktighet
70%
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
Montageramar av typ SPX och filterskåp CamCube HF
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde