Kompaktfilter (boxtyp)

Kompaktfilter (boxtyp)

Absolute™-filter av boxtyp används vanligtvis som ett sista filtersteg i luftbehandlings- eller recirkulationsaggregat för att skydda de HEPA-filter som sitter i renrum. Kan används i de mest krävande miljöerna, från livsmedelsindustrin till läkemedel- och mikroelektroniktillverkning.

Dessa filter används även i frånluftsapplikationer för att avlägsna farliga ultrafina partiklar. Det kan vara kontaminationskällor av olika slag såsom kemiska, biologiska eller radioaktiva.

Helmodul standardstorlek: 610x610 mm.
Vissa modeller finns i storlek 762x610 mm beroende på design.
Djup: 150 mm och 292 mm
Ram: plast, trä eller metall
Media: glasfiber