EPA-, HEPA- & ULPA-filter

EPA-, HEPA- & ULPA-filter

Camfils renluftslösningar hjälper till att skydda känsliga och avancerade tillverkningsprocesser, förhindra mikrobiologisk kontaminering i forskningslaboratorier och eliminera smittsamma luftburna föroreningar inom vårdsektorn. Våra filter är testade enligt standarderna EN 1822:2009 och ISO 29463.

Kunder som verkar i industrier med strikta kvalitetskrav litar på Camfils EPA-, HEPA- och ULPA-filter. Dessa filter hjälper till att skydda mot förödande hälso- och finansiella konsekvenser, som när en tillverkningsprocess kontaminerar livsmedel eller när ett virus sprids utanför ett forskningslaboratorium.
Snabblänkar


Våra HEPA- och ULPA-paneler är designade för slutstegsfiltrering i applikationer som innefattar allt från renrum inom halvledartillverkning till livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Absolute™-filter av boxtyp används vanligtvis som ett sista filtersteg i luftbehandlings- eller recirkulationsaggregat för att skydda de HEPA-filter som sitter i renrum. Kan används i de mest krävande miljöerna, från livsmedelsindustrin till läkemedel- och mikroelektroniktillverkning.


EPA-/HEPA-filter med "header frame" (HF-ram) används i anläggningar som kräver stora mängder frisk, ultraren luft för att skydda dyrbara processer mot kontaminering. För luftflöden upp till 5000 m3/h.