Handte Em Profi

Handte Em Profi

Dimavskiljare löser problem med kylarvätska. Samlar kylvätskedimma från lågtrycksprocesser i verkstäder och i tillverkningsmiljöer.

Handte EM Profi dimavskiljare erbjuder den högsta tillgängliga avskiljningsgraden plus möjlighet att köra 24/7 för reducerat underhåll, mindre service och lägre driftskostnader. Enheten kan hantera de tyngsta belastningarna i industrin för att rensa upp föroreningar som genererats under vridning, fräsning, slipning och andra låghastighets- och lågtrycksmaskinprocesser som använder syntetiska kylmedel.

Anställdas säkerhet, produktionseffektivitet och skydd av anläggningstillgångar kan man inte kompromissa med. Problem med kylvätska? Ring Camfil APC och överväg Handte EM Profi.