Handte Em Expert

Handte Em Expert

Dimavskiljare löser problem med kylarvätska. Samlar kylvätskedimma från högtrycksbearbetningsprocesser i verkstäder och tillverkningsmiljöer.

Avancerad, högeffektiv, modulär kyldimavskiljare. Med tekniska framsteg så fortsätter produktivitet och precision i maskinverktygen att förbättras. Som ett resultat finns ett ökat behov att fånga ultrafin dimma och rök. För att säkerställa anställdas säkerhet, produktionseffektivitet och skydd av anläggningstillgångar kan man inte kompromissa med exponeringsgränserna. Handte EM Expert ger optimala resultat, även under de mest krävande förhållanden.