Quantum Series

Quantum Series

Quantum Series® är en högpresterade partikel- och rökseparator designad specifikt för applikationer för metallbearbetning, termisk skärning och svetsning. Det integrerade gnistskyddet och de innovativa filtrena i Quantum Series® erbjuder maximal effektivitet och säkerhet.

Quantum Series® är designad för att minimera utrymmesbehovet och kan installeras direkt i produktion, nära bearbetningsstationerna, vilket minimerar rörkostnader och potentiella gnistor på grund av gnistor. Quantum Series® har en rad olika innovativa, nya funktioner såväl som många högkvalitativa komponenter som har bevisats i andra - marknadsledande - Camfil APC filtreringssystem i flera år.

Eftersom gnistintag reducerar prestanda, förstör separatorer och filtermedia och framför allt utgör en brandrisk, så använder många separatorer från andra tillverkare en gnistskyddare. Detta orsakar ytterligare kostnader och utrymmeskrav. Quantum Series® har designats för att undvika denna kostnad.