Quad Pulse Package II

Quad Pulse Package II

Många processer inom den farmaceutiska och kemiska industrin producerar höga koncentrationer av farligt stoft. Rengöringsbara filtersystem gör det möjligt att ha kontinuerliga tillverkningsprocesser och förhindrar regelbundna, dyra filterbyten.

Quad Pulse (väntan på patent) filterrengöringsdesign ger förbättrad pulsrengöring och längre filterlivslängd. Genom att rengöra enskilda segment av filterämnet reduceras variation i processluftflödet. Detta upprätthåller ordentliga lufthastigheter i ventilationskanaler och reducerar tryckvariationer i den smutsiga luftkanalen och tillhörande processmaskiner. Det lägre komprimerade lufttrycket, förbättrad filterrengöring och högeffektiv fläktmotor säkerställer lägre energiförbrukning. QPP använder sig av säkra filterbyten (BIBO) för huvudfilterpatronerna, HEPA-filter och urladdningslådor. Specifikationer för QPP:s explosionsskydd säkerställer att en explosionshändelse (upp till Kst 350) är säkert innesluten i Quad Pulse stoftuppsamlare utan behov av ytterligare dyra säkerhetsanordningar. Säkerställer att enheten kan installeras på ett säkert sätt inomhus utan begränsningar och nära processen för att kraftigt minska kraven på ventilationskanalinstallation.