Handte Vortex Wet Scrubber

  • Den säkraste lösningen vid hantering av brandfarliga och brännbara material
  • Inga filter krävs
  • Enkelt underhåll

Specifikationer

Applikation
För applikationer som slipning och i prosesser med klibbigt
damm som innehåller fibrer är Vortex en mycket effektiv lösning
Den partikelbelastade luften blandas med vattnet (skrubbvätskan)
En del av vätskan flyter genom en vortexzon som skapar turbulens
och finfördelar vätskan i fina droppar De fina dropparna blandar sig
med den partikelbelastade luftströmmen och avlägsnas sedan av
centrifugalkraften