CC 6000

  • Friskare personal
  • Eliminerar tobaksrök, svetsrök, byggdamm, fibrer, pollen, asbest och de ultrafina partiklarna
  • Sänker energikostnaden
  • Skonar miljön
  • Rena produkter och färre driftsstörningar
  • Sänker medelvärmeförbrukningen
  • Mindre städning
  • ICON7 ISO16890.ai
  • ICON8
  • ICON9 en1822
Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftvolym (m3/h)
CC 6000, 230V, 1 fas* 798 1968 820 6000
CC 6000, 380-400V, 3 fas* 798 1968 820 6000
CC 6000, 230V, 1 fas** 1262 1359 829 6000
CC 6000, 380-400V, 3 fas** 1262 1359 829 6000

Specifikationer

Applikation
Luftrenare för dammiga miljöer och större lokaler inom läkemedels-, livsmedels och tung industri, pappersbruk, svetshallar, byggen, tvätterier, träindustrier, bagerier, förpackningstillverkning, tryckerier, djurstallar, processindustrier, varuhus samt andra specialapplikationer såsom uppgradering av renrumsmiljöer eller andra monteringsmiljöer som är klassificerade

Dokument och nedladdningar