CC 6000

  • Friskare personal
  • Eliminerar tobaksrök, svetsrök, byggdamm, fibrer, pollen, asbest och de ultrafina partiklarna
  • Sänker energikostnaden
  • Skonar miljön
  • Rena produkter och färre driftsstörningar
  • Sänker medelvärmeförbrukningen
  • Mindre städning
  • ICON7 ISO16890.ai
  • ICON9 en1822

Specifikationer

Applikation
Luftrenare för lager, logistikcenter, distributionshallar och dammiga miljöer inom läkemedels-, livsmedels och tung industri, pappersbruk, svetshallar, byggen, tvätterier, träindustrier, bagerier, förpackningstillverkning, tryckerier, djurstallar, processindustrier, varuhus samt andra specialapplikationer såsom uppgradering av renrumsmiljöer eller andra monteringsmiljöer som är klassificerade

Dokument och nedladdningar