CC 2000

  • Friskare personal
  • Eliminerar tobaksrök, svetsrök, byggdamm, fibrer, pollen, asbests och samtliga partiklar ner till ultrafina partiklar
  • Skonar miljön
  • Rena produkter och färre driftsstörningar
  • Sänker energikostnaden
  • Mindre städning
  • ICON7 ISO16890.ai
  • ICON8
  • ICON9 en1822
Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm)
CC 2000 Handle 702 987 373
CC 2000 Basic 550 783 302

Specifikationer

Applikation
Luftrenare för dammiga miljöer och lokaler såsom lager, läkemedel, livsmedelsindustri, tung industri, pappersbruk, svetshallar, byggen, tvätterier, träindustrier, bagerier, förpackningstillverkning, tryckerier, djurstallar, processindustrier och varuhus. Är även bra för byggarbeten, rivning lackeringsarbeten och kan fås med molekylärfiltrering som tillbehör
Strömförsörjning
200...240V
Kommentar
Levereras med H13 filter som standard

Dokument och nedladdningar