CC 2000

  • Friskare personal
  • Eliminerar tobaksrök, svetsrök, byggdamm, fibrer, pollen, asbests och samtliga partiklar ner till ultrafina partiklar
  • Skonar miljön
  • Rena produkter och färre driftsstörningar
  • Sänker energikostnaden
  • Mindre städning
  • ICON7 ISO16890.ai
  • ICON9 en1822
Typ Modellnamn Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm)
Kolcylinderbox Inkl.6st CG2600 VOC Upgrade
Förfiltermatta Accessory 752 252 20
Hjulplatta Accessory
Förfilter 3GPM F7 Accessory 753 250 90
CamCleaner CC 2000 med Handtag Air Cleaner 702 987 373
CamCleaner CC 2000 Basic Air Cleaner 550 783 302
Huvudfilter MGE H13 Accessory 750 250 150
Kolcylinder Formaldehyde Accessory
Kolcylinder Decontamination Accessory
Huvudfilter MGE E11 Accessory 750 250 150
Kolcylinder VOC Accessory

Specifikationer

Applikation
Luftrenare för dammiga miljöer och lokaler såsom lager, läkemedel, livsmedelsindustri, tung industri, pappersbruk, svetshallar, byggen, tvätterier, träindustrier, bagerier, förpackningstillverkning, tryckerier, djurstallar, processindustrier och varuhus. Är även bra för byggarbeten, rivning lackeringsarbeten och kan fås med molekylärfiltrering som tillbehör
Strömförsörjning
200...240V
Kommentar
Levereras med H13 filter som standard

Dokument och nedladdningar