Partikelluftrenare

Partikelluftrenare

Camfils partikelluftrenare renar luften vi andas in från partiklar. Dessa luftrenare kan uppgraderas med molekylär filtrering för att även avlägsna odörer.

Partikelluftrenare används på sjukhus, i livsmedels- och dryckesanläggningar och i lagerlokaler för att skydda människor, produkter och processer. På sjukhus är Camfils partikelluftrenare perfekta för att förhindra/motverka mögelsläktet Aspergillus/mögel och för uppgradering av patientanläggningar. I livsmedels- och dryckesanläggningar används partikelluftrenare för att förbättra lagerprodukters livslängd genom att minska föroreningar i luften, samt för att förbättra produktmiljön. I lagerlokaler är partikelluftrenare den ideala lösningen för att skydda anställdas hälsa från skadligt damm och rök, samt för att skydda scannrar från beläggningar. Att skydda produktkvalitet är viktigt för kundnöjdheten. När luften är fri från partiklar och damm kan dina kunder få en fräsch produkt.