Luftrenare för industri

Luftrenare för industri

Camfils industriella luftrenare är den idealiska lösningen för luftkvalitetsproblem i din anläggning. Genom att använda certifierad HEPA- och molekylärfiltrering avlägsnar Camfils luftrenare inte bara dammpartiklar utan även odörer och gaser.

I offentliga- och kommersiella byggnader såsom, fabriker, sjukhus, lagerlokaler och anläggningar för livsmedels- och dryckesproduktion kan luftkvalitetsproblem inte lösas med luftrenare avsedda för hemmiljöer. Camfils industriella luftrenare är speciellt designade för kommersiella- och offentliga miljöer. Med högre stofthållningsförmåga än andra luftrenare kan vi garantera prestanda och livslängd. Camfils industriella luftrenare använder HEPA-filter och finfilter som har utvecklats för ditt HVAC-system och är därmed anslutna till alla standardkrav. Camfils industriella luftrenare är designade för att komplettera ditt HVAC-system, inte bara för att skydda människor, produkter och processer utan även reducera din energikonsumption.