FN:s mål

FN:s mål

GOD HÄLSA & VÄLMÅENDE 

 

Vår kärnverksamhet bygger på grunden till hög kvalitet på inomhusluft vilket främjar bra hälsa och välbefinnande. Camfil erbjuder högeffektiva luftfilter som avlägsnar skadliga partiklar och föroreningar i ventilationsluften samt stoftavskiljare som samlar damm, dimma och rök i industrin, för säkrare arbetsmiljö 

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR & EKONOMISK TILLVÄXTS

Camfil arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en jämställd och säker arbetsmiljö för våra mer än 4000 anställda i 30 länder. Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder och tillväxt för Camfil och våra partners. Därigenom bidrar vi även till ekonomisk tillväxt i den lokala ekonomin.

HÅLLBARA STÄDER & SAMHÄLLEN

 

Hållbara städer och samhällen är ett av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål. Camfils energieffektiva luftfilter och renluftslösningar sparar energi för att skapa mer hållbara byggnader i städer runt om i världen. Vi hjälper också våra kunder att minska mängden avfall, eftersom våra filter inte behöver bytas lika ofta jämfört med andra.

hållbar konsumtion & produktion 

 

Camfils miljöpåverkan reduceras kontinuerligt genom att minska avfall, energi- och vattenförbrukning. Till exempel ökad användning av återvunnet material, kontinuerlig maskinutveckling och förebyggande underhåll.