How We Help
Aiding our customers in sustainability

Hur vi hjälper våra kunder att bli mer hållbara

Vi jobbar aktivt med att stärka och behålla våra kunders tillit. Detta gör vi genom att alltid praktisera högsta etik inom branschstandarder inom allt ifrån immaterielrätt till rättvis konkurrens och transparens i affärer. Allt detta finns listat i vår uppförandekod - CamfilCairingkoden - och gäller på alla Camfils enheter. 

Ecodesignade produkter

Våra produkter rengör luften på mest effektiva sätt och med minsta möjliga energi, de håller också längre för minskade konstader på underhåll och avvyttring. Sammanfattat får våra kunder lägre totala ägandekostnader (TCO) vilket bidrar till hållbarhet: lägre energikostnader, minskat koldioxidutsläpp och mindre avfall för en mer hållbar och grön investering i filtrering 

Klassificeringssystem för luftfilter 

Inköpare av luftfilter i Europa upplever det nu enklare att välja rätt filter för bästa energieffektivitet och kvalitet på inomhusluft. Detta tack var den nya klassififceringssytemet för energieffektivitet som introducerats av Eurovent Certita Certification. Samtliga luftfilter graderas nu från A+ till E. A+ innebär minsta möjliga energiförbrukning och E den högsta. 

Hållbara byggnader 

System för att klassificera Gröna Byggnader som till exempel LEED – och utvärderingssystem för hållbarhet som BREEM – möjliggör för de som äger, beställer, levererar eller driftar byggnader att enklare nå sina hållbarhetsmål. Byggnader och anläggningar är alltid stora investeringar där VVS-system utgör upp till 50% av omkostnader av vilka 30% är kostnader för luftfiltration.