Tillverkning & Maskiner
Industriella serien stoft-, dimma-, och rökavskiljare

Tillverkning & Maskiner

Alla som är i tillverkningsindustrin vet att varje process skapar någon form av stoft, dimma eller rök. Det är därför viktigt att skydda både anställda och utrustning dagligen. Användning av luftfiltrering startade i industriella anläggningar för att skydda VVS-system och förbättra resultatet i processer vilket även ökade det finansiella resultatet.

Stora partiklar som produceras från maskiner, fina partiklar som orsakas av alla processer som involverar hög aktivitet i processerna eller med människor samt gasformiga föroreningar är alla problem som kan åtgärdas med luftfiltrering. Vi kan visa hur du skyddar din personal, utrustning och processer i alla typer av anläggningar.

Ta bort lukter, toxiner och gaser

Can We Remove it

Publicerad den 27 september 2021

Att hantera luftburna lukter, gifter och gaser kan vara en stor utmaning. Lär dig mer om hur molekylär kontamineringskontroll och hur den kan skydda mot de skadliga effekterna av dessa luftburna föroreningar.

Expertis och Utbildning Tillverkning och maskiner Elektronik och Optik Life Science och Sjukvard Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Livsmedel och dryck
Hur man reducerar höga koncentrationer av partiklar i metallindustrin med luftrenare

Hur man reducerar höga koncentrationer av partiklar i metallindustrin

Publicerad den 20 augusti 2021

Svetsning, slipning och laser/plasmaskärningsprocesser producerar enorma mängder PM1-partiklar och olika gaser som inte kan avlägsnas från andningsluften genom enbart ventilation.

Tillverkning och maskiner Luftkvalitet

Camfil tillhandahåller högeffektiva luftfiltreringslösningar för EPR-kärnkraftverk i syfte att minska koldioxidutsläppen

Publicerad den 8 maj 2020

Hinkley Point C i Somerset, Storbritannien, är bland de säkraste och mest effektiva kärnkraftsgeneratorerna som är en tryckvattenreaktor (PWR). Den producerar hundratals megawatt i elektrisk produktion, vilket gör att säkerheten i processen är en mycket viktig aspekt. (ENG)

Tillverkning och maskiner Energi och Gasturbiner Kundcase

Vad är damm och hur blir du av med det?

Publicerad den 7 april 2020

Damm finns överallt - i våra hem, på arbetsplatser och i naturen. Damm är inte bara något irriterade du torkar bort i bokhyllan, det finns även andra nackdelar. Damm kan påverka vår hälsa, orsaka allergier och dyra kostnader och problem i produktionsprocesser och skada utrustning. Men även om damm är skadligt behöver vi nödvändigtvis inte lida av det. Låt oss stilla din oro och berätta på vilka sätt vi kan få bort de små partiklarna ur ditt system - bokstavligen!

Tillverkning och maskiner Luftkvalitet

Ren luft till ledande dryckesproducent

Publicerad den 27 november 2018

Luft är den enda ingrediensen som är involverad i alla aspekter av mat- och dryckesproduktion. Luft kommer i kontakt med produkter från lagerhållning av varor och hela vägen till förpackning. Hur kan vi hjälpa till att hålla dina livsmedelsprocesser säkra?

Tillverkning och maskiner Kundcase Livsmedel och dryck

JPW-företag har problem med ineffektiv filtering

Publicerad den 27 november 2018

Kundcase: JPW erbjuder ett brett sortiment av produkter till tillverkningsföretag. De hade stora utmaningar med ineffektiv filtrering samt frekventa och dyra filterbyten. Lösningen var Gold Series stoftavskiljare som kan hantera det ändrade användningsmönstret. (ENG)

Tillverkning och maskiner Kundcase

H C Orstedsverket

Publicerad den 27 november 2018

Under processen att ta bort de fyra, 28 meter höga värmepannorna, måste en hel del miljöskadliga material hanteras. Rivningsprocessen skapar damm och rök som inte får spridas utanför byggnaden.

Tillverkning och maskiner Kundcase

Gold Series X-Flo

Publicerad den 27 november 2018

GSX collectors are ideal for use in pharma, mining, food and chemical processing industries. They also provide a safer work environment in metalworking applications like welding and cutting.

Tillverkning och maskiner