Intervju om hållbarhet med CAMFILS VD

Mark Simmons, VD för Camfil, berättar om Camfils hållbarhetsengagemang och vision i följande intervju


Du tog en ny roll som VD och koncernchef under 2019. Året markerar också 10-årsjubileet för Camfils publicering av hållbarhetsrapporten. Hur ser du på Camfils hållbarhetsarbete?

 Från den dag företaget grundades, långt innan ”hållbarhet” hade blivit en sådan megatrend, tillverkade vårt företag produkter som hjälper till att rena luften som människor andas med energieffektiva lösningar. Camfil var, och är fortfarande, ett familjeägt företag med en tydlig vision och moralisk kompass - en plats där kollegor har en stark känsla av stolthet och personligt ansvar i sin interaktion med kunder och leverantörer. Detta gäller även på hållbarhetsfronten. Sedan vår första hållbarhetsrapport publicerades för ett decennium sedan markerar denna rapport verkliga framsteg i vår strävan efter meningsfull, mätbar effekt. Jag har arbetat på Camfil i nästan ett decennium och i min nya roll har jag för avsikt att bygga vidare på vårt fantastiska arv, och att sätta upp och uppnå ännu fler miljömål framöver.

 

Hur främjar era produkter hållbarhet?

 Hela vår verksamhet handlar om att hjälpa kunder att skydda människor, produktionsprocesser och miljön. Vi tillverkar produkter som filtrerar farliga partiklar från luften, samlar damm och ångor och förhindrar molekylförorening i ett stort antal industrier. Och det är inte bara människorna som arbetar i branschen som gynnas. Camfils produkter hjälper miljontals människor varje dag, både vuxna och barn, var de än tillbringar sin tid inomhus - i skolor, museer, köpcentrum, gym, hotell och många andra platser.


Som en global ledare inom filtrering ger våra produkter den högsta filtreringseffektiviteten i kombination med den lägsta energiförbrukningen för våra kunder. En känslig balans som inte alltid är lätt att uppnå. Förutom vårt produkterbjudande driver vi också utbildningskampanjer för att öka medvetenheten om hur inomhusluftkvaliteten påverkar människors hälsa. I själva verket är företagets uttalade vision att hjälpa till att andas ren luft till en mänsklig rättighet, vilket ligger i linje med FN:s mål för hållbar utveckling nummer tre om god hälsa och välbefinnande.

På produktionssidan, eftersom vi har våra egna lokala tillverkningsanläggningar runt om i världen, kan vi minska transportavståndet och också vår klimatpåverkan med mindre koldioxidutsläpp. Samtidigt kan vi bättre upprätthålla våra strikta standarder för produktkvalitet och etiskt beteende i hela leveranskedjan. Majoriteten av våra produktionsanläggningar är certifierade enligt miljöstandarden ISO14000 och även ISO 9000-certifierade.

Vilka var Camfils största hållbarhetsresultat under 2019?

– Vi gjorde stora framsteg på alla fyra huvudområden i FN:s Global Compact - mänskliga rättigheter, arbetskraft, antikorruption och miljö - som du kan läsa mer i detalj om i hållbarhetsrapporten. En prestation var vår lansering av Megalam EnerGuard, ett banbrytande rentrumsfilter för livsmedelsindustrin som skyddar kritiska läkemedelsprodukter under hela produktionsprocessen för att säkerställa att de är skyddade från kontaminering. Med en robust konstruktion erbjuder den nästan 0% installationsfel, längre livslängd, energibesparingar, minskat avfall och annan effektivitet till lägre kostnad än andra traditionella material. Ett annat var vårt utbildningsinitiativ kring PM1, det minsta och farligaste partikelformiga ämnet, som gick under namnet ”People Matter 1st”. När det gäller den sociala aspekten av hållbarhet fick vi den internationella GEEIS-SDG trofén som ett erkännande av vårt ledarskap inom jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Så långt som styrelseformer går, rullade vi ut en strategisk treårsplan och våra ägardirektiv, en förklaring av Camfils ägare och omfamnad av hela organisationen, som sätter hållbarhet i centrum för vårt sätt att göra affärer.

Hur kommer ekonomisk lönsamhet att driva er verksamhet?

– Camfil hade ett starkt räkenskapsår 2019 och vi tänker fortsätta att göra ansvarsfulla investeringar i FoU, produktinnovationer och naturligtvis våra samhällsövergripande initiativ. I linje med våra framtida tillväxtplaner utökade vi en anläggning i USA för att möta efterfrågan inom premiumproduktsegmentet. Vi investerade i människor, anläggningar och andra tillgångar i två viktiga affärsområden och vi tecknade ett avtal som gör det möjligt för oss att bygga en ny anläggning för att bättre betjäna den asiatiska marknaden. På medarbetarsidan investerade vi i ett förbättrat system för learning management som hjälper oss att utbilda våra medarbetare för att möta morgondagens trender och utmaningar. Efterfrågan på våra lösningar är starkare än någonsin och vi ser ett stort behov av våra produkter och tjänster långt in i framtiden.

Ser du några hållbarhetstrender som kommer att påverka Camfils verksamhet? 

– Människor har en djupare medvetenhet om hälsoproblem än någonsin tidigare, både om människors hälsa och miljön. Våra kunder kräver också bättre lösningar som håller längre och gör sin egen verksamhet mer miljövänlig. Alla börjar inse effekterna av att spendera ungefär 90% av sin tid inomhus och andas in potentiellt giftiga luftföroreningar, vare sig de orsakas av människor eller moder natur. Företag som köper från Camfil inser både de mänskliga och kostnadsfördelarna med att använda våra produkter: de kan förbättra anställdas hälsa och därmed öka produktiviteten, skydda känslig utrustning och slutprodukter från damm, korrosion och föroreningar som kan orsaka driftstopp eller haveri, uppfylla tuffare miljöföreskrifter på deras anläggningar och arbetsplatser och säkerställa övergripande hälsa för deras företag och personal. Jag har all anledning att tro att Camfil är väl positionerad för att leverera den expertis och lösningar som behövs för att säkra den framtid som vi alla vill ha och jag kommer att fortsätta stödja Global Compacts principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption som jag har skrivit under på.

Publicerad den 21 april 2020