Uppdatering av inomhusmiljöer för företag - rekommendationer för luftkvalitet

Titta på vårt webbinar för att lära dig mer om virus och mikrober och hur de beter sig i luften. Lär dig om effekterna av luftfiltrering och fördelarna med olika luftteknologier för att minska nivåerna av luftburna mikrober och virus i luften.