Lager & Distributionscenter

Lager & Distributionscenter

Ta reda på era behov av luftfiltrering i era lager och distributionscentraler. Se till att logistikflödet löper på smidigt och att ren luft flödar fritt för att skydda förpackningar och de människor som hanterar dem.

Balansera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av lagring och distribution med Camfils kontrollösning för inomhusluftkvalitet. Ni hjälper till att skydda anställdas hälsa och säkerhet, och skyddar värdefulla saker från att skadas. Och ni ser resultatet – snabbt.  

Hur föroreningar påverkar lager och distributionscentraler

Lagerlokaler lagrar mer än bara varor. Damm, smuts och skadliga partiklar är mer regel än undantag för bolag som hanterar logistik. Lagerlokaler i tätbefolkade områden orsakar föroreningar och behöver frekventa leveranser från stora lastbilar och båtar, vilka avger mer föroreningar. Faktum är att forskning visar att partiklar från dieselbilar är en av de mest sannolika bidragsgivarna till lungcancer.

Förutom lastbilstrafiken innefattar dammkällor godshantering, sorteringsmaskiner, gatudamm och luftföroreningar utomhus samt pollen. Bakterier, damm, virus och skadliga partiklar i luften kan orsaka kliande ögon, huvudvärk, täppta näsor och kan ge upphov till astma och irritation i luftvägarna.

Människor och produkter påverkas av inomhusluftkvaliteten

Dålig kontroll av inomhusluftkvaliteten kan också påverka varorna som finns i lager. När lagervaror flyttas dagligen samlar lagrade enheter och andra föremål ihop damm. Detta kan innebära en risk för skador när enheterna går igenom ytterligare bearbetning vilket till och med kan reducera din avkastningsgrad. 

Camfils luftrenare ger fördelar för lager och distributionscentraler

CamCleaner™ är en serie patenterade luftrengörare med de mest effektiva HEPA-filtren som finns på marknaden. De fungerar som ett komplement till befintliga ventilationssystem och ger lägre energikostnader, mer effektiv produktion och en hälsosammare arbetsmiljö genom effektivt borttag av damm, föroreningar och skadliga partiklar. Fördelarna för er blir:

 • En renare produktionsmiljö med färre avbrott
 • Mindre städning och kostnader som tillkommer i och med det
 • Lägre energikostnader och lägre underhållskostnader
 • Minskad miljöpåverkan
 • Friskare anställda
 • Jämnare temperaturfördelning i rum med högt tak
 • Eliminering av de flesta orenheter, ex. tobaksrök, svetsrök, konstruktionsdamm, asbest och partiklar av alla storlekar ner till ultrafina PM 2,5 och PM1.

Var kan ni använda Camfils luftrenare?

 • Lagerlokaler
 • Distributionscentraler
 • Fraktterminaler
 • Paketdepåer och mer!