Miljövarudeklaration

Miljövarudeklaration - EPD

Som ett led i arbetet att minska vår CO2-påverkan har vi tagit fram EPD:er (Environmental Product Declaration) för några av våra viktigaste produkter. Vi märker av en större medvetenhet från våra kunder och att efterfrågan gällande den här typen av information ökar. IVL (Svenska Miljöinstitutet) har hjälpt oss att ta fram information och skapat rapporter enligt gällande standard. EPD:erna har granskats och godkänts av ett oberoende verifierare, vilket säkerställer att informationen i våra EPD:er är tillförlitlig.

Hela det här arbetet är dessutom direkt kopplat till FN:s globala mål nummer 12, Hållbar konsumtion och produktion.

Varför har vi valt att göra miljövarudeklarationer?

Vi har valt att göra EPD:er för att lättare kunna se våra produkters verkliga miljöpåverkan. På så sätt blir det tydligt för oss vilka produkter och vilka delar av deras tillverkningsprocesser vi behöver jobba med för att hela tiden sänka vårt totala CO2 avtryck. I våra EPD:er använder vi faktiska värden från våra leverantörer och ser då den miljöpåverkan som uppstår när materialet bearbetas från råvara tills det att det levereras till oss.

Hi-Flo XLT

 • Plastram av återvunnen polystyren
 • Filtreringsmaterial består av glasfiber och polyesterbacking
 • Hi-Flo XLT är BASTA-registrerad. Läs mer om BASTA här
 • Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader

Läs eBVD Hi-Flo XLT

Se mer information om Hi-Flo XLT

Hi-Flo A, UF 

 • Plåtram i 15-20% återvunnet material
 • Filtreringsmaterial består av glasfiber och polyesterbacking
 • Hi-Flo A, UF är BASTA registrerad. Läs mer om BASTA här
 • Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader
Läs eBVD Hi-Flo A, UF

Se mer information om Hi-Flo A, UF och Hi-Flo M, P, TM

Cam-Flo ES

 • Plåtram i 15-20% återvunnet material
 • Filtermaterial i polypropylen 
 • Cam-Flo ES är BASTA registrerad. Läs mer om BASTA här
Läs eBVD Cam-Flo ES

Se mer information om Cam-Flo ES

Basic Flo

 • Plåtram i 15-20% återvinnet material
 • Filtermaterial i polypropylen och polyester
Läs eBVD Basic-Flo

Se mer information om Basic Flo

Läs mer