Content page with left menu Sweden

gergergergerg er erg er er er ger ger

CamAnalyze - filtertest

Fyll i om slutanvändaren är någon annan än beställaren.

På vilken adress har filtret installeras?

Till vilken adress ska vi skicka provtagningsmaterialet? Fyll i om leveransadressen är en annan än fastighetens adress.

Namn på Camfil-filter att analysera

Ange namn, filterklass och storlek för respektive filterprov. Du hittar all information på filtrets etikett. Ex. XLT7 HFGX 592/490/520-10-25

Välj språk för rapporten

Om du inte gör ett aktivt val kommer rapporten att skickas på engelska.

Rapportformat

Beroende på vad syftet med testet är rekommenderar vi att välja PDF för presentation i mer vetenskapligt format, systemdokumenthantering och lagring. Välj PowerPoint om du ska presentera resultatet för en kund. Rapporten presenteras då på ett enklare sätt med tydliga grafer. Om inget val anges kommer rapporten skickas som PDF.