Skolor & Universitet

Skolor & Universitet

Utbilda dig om bra kvalitet på inomhusluft i skolor och universitet. Hjälp eleverna förbättra sin kognitiva prestation, vilket är viktigt för framgångsrikt lärande, med bra IAQ.

Läsning, skrivning, räkning - och bra kvalitet på inomhusluften. Med rätt omsorg och uppmärksamhet kan ditt VVS-system hjälpa dig uppnå de bästa förutsättningarna för lärande och produktivitet - och ha en positiv inverkan på prestation och prestanda på dessa viktiga lärosäten.

HÖG KVALITET PÅ INOMHUSLUFT - ETT KRITISKT MOMENT PÅ ALLA SKOLOR

Under en typisk skoldag kommer cirka 51 miljoner människor besöka en skolbyggnad. Men många av dessa byggnader har behov av omfattande reparationer och rapporterar problem med dålig kvalitet på inomhusluften. Utan ett snabb lösning på dessa utmaningar kan dålig kvalitet på inomhusluft (IAQ) resultera i både kort- och långsiktiga hälsoproblem, dyra reparationer och rättsfrågor.

UTMANINGAR FÖR VVS-SYSTEM OCH BYGGNADER

Skolor och andra utbildningsfaciliteter innebär unika problem för designers och VVS-ingenjörer. Många skolor är byggnader med många olika miljöer som klassrum, laboratorier, idrottshallar, bibliotek, teatrar, cafeterior och framkallningsrum. Fysik och biologilaboratorier innebär sina egna unika utmaningar för att upprätthålla korrekt IAQ genom hela anläggningen.

Kognitiv prestanda på hög nivå, som är avgörande för framgångsrikt lärande, är kopplat till bra IAQ. Ett annat faktum är att de flesta utbildningsbyggnader ligger i områden med stor befolkningstäthet (städer) och luften kan innehålla ett stort antal föroreningar från både utomhus- och inomhuskällor. De faror som studenter och lärare står inför sträcker sig från allmänna IAQ-frågor till exponering för trafik föroreningar, exponering för giftiga gaser i laboratorier och exponering för dödliga virus i forskningslaboratorier.

Camfil erbjuder gedigen och dedikerad partikelfiltrering, molekylär filtrering och inneslutningsfiltreringslösningar för alla problem med luftkvalitet i skolor.

FÖRDELARNA MED BRA LUFTKVALITET PÅ INOMHUSLUFT I SKOLOR

  • Minskar frånvaro för studenter och personal
  • Minskar förfall av byggnader och förbättrar energieffektiviteten
  • Förhindrar spända relationer till följd av dålig kvalitet på inomhusluften
  • Främjar sunda miljöer för personer med allergier och astma

Viktigast av allt, hjälper till att skydda studenterna - en av våra viktigaste investeringar för framtiden