ProCarb Exhaust

ProCarb Exhaust

ProCarb Exhaust filtre majú konfiguráciu s hlbokým lôžkom a voľným plnením. Poskytujú najvyššiu úroveň regulácie molekulárnej kontaminácie v aplikáciách odvádzaného vzduchu. ProCarb Exhaust filtre sú vo svojej podstate nepriepustné zariadenia.

ProCarb Exhaust filtre využívajú veľké množstvo médií molekulárnej filtrácie na jednotku prietoku vzduchu. To zabezpečuje dlhší čas kontaktu a vedie k extrémne vysokej účinnosti odstraňovania a najnižším možným prevádzkovým nákladom. ProCarb Exhaust filtre sa využívajú najmä na predchádzanie uvoľňovaniu pachov alebo toxických plynov z výrobných a iných priemyselných zariadení. ProCarb Exhaust filtre sú navrhnuté tak, aby znižovali najvyššie koncentrácie plynu v desiatkach častíc na milión (ppm) na nízke jednociferné koncentrácie merané v časticiach na miliardu (ppb). ProCarb Exhaust filtre majú relatívne malé rozmery a je možné ich dodať s predfiltráciou a pofiltráciou integrovanou do jedného nástavca. Materiál konštrukcie je možné zvoliť tak, aby vyhovoval danému použitiu. Pre prístrojové vybavenie je možné poskytnúť odborníkov. Inštalácia, obsluha a údržba ProCarb Exhaust filtrov je jednoduchá a bezpečná. Filtračné médium je možné vymeniť manuálne (gravitácia) alebo mechanicky (vákuum) v závislosti od veľkosti filtra a podmienok na mieste.