Opakair

Kompaktný filter pre systémy privádzaného a odvádzaného vzduchu, ktoré vyžadujú vysoký prietok vzduchu a nízku tlakovú stratu.

  • Pre veľmi vysokú rýchlosť (do 3,5 m /s)
  • Silný a vzduchotesný rám
  • Najľahší filter krabicového typu s oceľovým rámom a filtračným médiom do tvaru V v priemysle
  • Najpohodlnejšia manipulácia
  • Optimalizované pre bezpečnú výmenu Bag-in Bag-out
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON16 Large air volume