Správa o udržateľnosti za rok 2019

Správa o udržateľnosti za rok 2019

Camfil Správa o udržateľnosti za rok 2019 zobrazuje prístup spoločnosti Camfil a progres v integrácií udržateľnosti do základných hodnôt spoločnosti. Ako popredný výrobca prémiových riešení pre čistý vzduch sa spoločnosť Camfil naďalej zastáva vízie, že čistý vzduch má byť ľudské právo.Už viac ako 50 rokov chráni spoločnosť Camfil ľudí, procesy a prostredie od škodlivých látkov.

Trvaloudržateľné prípadové štúdie