Airopac Traditional

Airopac Traditional

Airopac jest filtrem skrzynkowym z głębokim pakietem filtracyjnym stosowanym w aplikacjach wymagających dobrej jakości powietrza wewnętrznego i wysokiego poziomu komfortu. Może być również używany w systemach przygotowania powietrza dla pomieszczeń czystych.

Filtry dostępne są z lub bez ramy czołowej 25 mm. Airopac HT został specjalnie zaprojektowany do pracy w wysokich temperaturach.