Handte Oil Expert

Gromadzi, oddziela i filtruje mgłę olejową z procesów obróbki w warsztatach i środowiskach produkcyjnych.

  • Wysoka skuteczność filtracji 99,97% dla cząstki o wielkości 0,3 mikrona dzięki opcjonalnemu filtrowi końcowemu HEPA
  • Nadaje się do ciągłej pracy 3-zmianowej
  • Przepływ powietrza może być regulowany bez wpływu na wydajność zbierania pyłu.
  • Przyjazny dla serwisu dzięki bez narzędziowej wymianie filtrów z szybko działającym zaciskiem Plug-and-play.

Specyfikacja

Zastosowanie
Obrabiarka, centrum CNC
Komentarz
Dzięki postępowi technologicznemu, produktywność i dokładność obrabiarek stale wzrasta. W rezultacie wzrosło zapotrzebowanie na separację ultra-drobnych mgieł i oparów. Przestrzeganie obowiązujących poziomów zanieczyszczeń w miejscu pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zgodnie z OSHA, utrzymaniu wydajności produkcji i ochrony urządzeń, to nasze zadania priorytetowe przy projektowaniu i tworzeniu odpylaczy mokrych. Handte Oil Expert zapewnia optymalne warunki nawet w najtrudniejszych zastosowaniach.

Progresywny układ filtracji: standardowo wyposażony w dwa stopnie filtracji z filtrami CoaPack zapewniającymi wysoką skuteczność separacji. Dla dużych obciążeń może zostać dodany dodatkowy filtr wstępny. Opcjonalnie, jako ostatni stopień filtracji, może być zastosowany filtr HEPA do końcowej filtracji mgły i dymu dla bardziej złożonych aplikacji takich jak recyrkulacja czystego powietrza, także dla bardzo drobnych cząstek mgły i oparów powstających w trakcie obróbki strumieniowo-ściernej.

Kompaktowa budowa modułowa: zapewnia dużą elastyczność Handte Oil Expert dla indywidualnych wymagań Klienta. Systemy dostępne są w czterech standardowych modułach podstawowych o różnych przepływach powietrza, które można łączyć w większe centralne systemy. Najnowocześniejsza technologia pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmian produkcyjnych lub rozszerzeń i wprowadzania zmian w produkcji.

Innowacyjne nowe media filtracyjne: szczególna konstrukcja medium filtracyjnego filtra Camfil Handte APC CoaPack jest połączeniem wysokiej skuteczności filtracji z funkcją samooczyszczania dzięki systemowi odprowadzania odseparowanego środka chłodzącego. Doskonała skuteczność filtracji zapewnia bardzo długą żywotność opcjonalnego, końcowego filtra HEPA.

Bardzo łatwa wymiana filtra: użytkowanie separatora Handte Oil Expert praktycznie nie wymaga prowadzeni czynnosci srwisowych. Wymiana filtrów jest prosta, czysta i nie wymaga narzędzi. Zamknięta budowa filtrów umożliwia ich demontaż bez narażenia na kontakt z medium filtracyjnym zabrudzonym olejem.