Handte Em Profi

Handte Em Profi

Kolektory mgły rozwiązują problemy związane z powstawaniem mgły chłodziwa. Zbiera mgłę chłodziwa z procesów obróbki niskoobrotowej/niskociśnieniowej w warsztatach i zakładach produkcyjnych.

Kolektor mgłowy Handte EM Profi oferuje najwyższą dostępną wydajność zbierania oraz możliwość pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w celu zmniejszenia kosztów konserwacji, obsługi i eksploatacji. Urządzenie może przenosić najcięższe obciążenia występujące w przemyśle w celu usunięcia zanieczyszczeń powstających podczas toczenia, frezowania, honowania i innych procesów obróbki z niską prędkością/niskim ciśnieniem, w których stosowane są syntetyczne chłodziwa. Masz problem z mgłą chłodziwa? Zadzwoń do Camfil APC i zastanów się nad handte EM Profi.