Handte Em Profi

Handte Em Profi

Handte EM Profi separuję mgłę emulsyjną z procesów obróbki strumieniowo-ściernej w warsztatach i obszarach produkcyjnych.

Przyjazny dla użytkownika, modułowy, wysokowydajny separator mgły:
Separator mgły Handte EM Profi oferuje najwyższą dostępną wydajność oraz możliwość pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w celu zmniejszenia kosztów konserwacji, obsługi i eksploatacji. Urządzenie może przenosić duże obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń występujące w procesach produkcyjnych w celu usunięcia zanieczyszczeń powstających podczas obróbki strumieniowo-ściernej, toczenia, frezowania, i innych procesach produkcyjnych, w których stosowane są chłodziwa syntetyczne.

Masz problem z mgłą emulsyjną? Skontaktuj się z nami i zastanów się nad wzbogaceniem swojego systemu w Handte EM Profi.