Camfil wita nową normę

Nowy standard ISO 16890 określa procedury testowania i system klasyfikacji filtrów powietrza używanych w wentylacji ogólnej. Ten nowy standard stanowi pierwszą okazję do globalnej unifikacji zastępując dwie istniejące normy: ASHRAE 52.2, która dominuje w USA oraz EN779:2012, która dotychczas obowiązuje w Europie. Warto wspomnieć, że w Azji i na Bliskim Wschodzie stosowane są zamiennie oba standardy.

Istnieją istotne różnice między normą ISO16890, a obecnymi standardami.

- W kilku aspektach nowe procedury testowania filtrów są bardziej wymagające niż te obecne. Doprowadzi to, do zwiększenia skuteczności filtrów, poprawy jakości powietrza wewnętrznego i lepszej ochrony zdrowia ludzi.

- Nowe procedury testowe są bardziej zbliżone do warunków rzeczywistych w jakich pracują filtry.

- System klasyfikacji opiera się na skuteczności filtracji dla trzech różnych wymiarów cząstek.

- Frakcja najmniejszych cząstek, nazywana PM1, najlepiej reprezentuje obecne w powietrzu najdrobniejsze cząstki, o których wiadomo, że są najbardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Jako największy światowy producent filtrów, Camfil całkowicie wspiera wdrożenie nowego standardu. Implementacja nowej normy ISO16890 przyniesie znaczne korzyści projektantom, nabywcom i użytkownikom filtrów powietrza.

Aby uzyskać więcej informacji o nowej normie i wyborze filtrów powietrza zgodnie z nowym standardem skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Camfil.