Forskning & Utvikling

Forskning & Utvikling

FORSKNINGS & UTVIKLINGSSENTER

Camfil er et familieeid selskap med stor interesse og engasjement for teknologi. Vi har alltid gjort betydelige investeringer i forskning og utvikling (FoU) fordi det er en svært viktig del av vår fremtid og fremtiden for luftfiltrering.

Fokus på FoU har drevet konsernet i mer enn 50 år og har hjulpet oss med å posisjonere oss som ledende innen luftfiltrering og renluftløsninger i dag.

 

GLOBAL OG REGIONAL FORSKNING OG UTVIKLING I SEKS LAND

I tillegg til vårt hovedinnovasjonssenter i Trosa, Sverige - Tech Center - har konsernet lokale FoU-anlegg i Tyskland, Frankrike, USA, Malaysia og Kina for forskning og utvikling av alt fra komfortfilter og renromsfilter til AMC-filtreringsløsninger og gassturbinfilter, samt andre viktige produktområder.

Ved hjelp av sofistikert forskning og testing av utstyr kan vi implementere FoU globalt og regionalt for å møte det økende behovet for filter innen helseomsorg, møte strengere energieffektivitetskrav og bærekraftsstandarder, og møte nye høyteknologiske filtreringsbehov.

Med vårt globale FoU-nettverk kan vi også kontinuerlig opprettholde, forbedre og markedsføre produktporteføljen vår på alle forretningsområder. Vi kan også drive utvikling av nye innovative filtre og løsninger.

 

EKSEMPLER AV VÅRE LABORATORIER OG TESTFASILITETER

Molekylær lab: Forsknings- og målingsteknikker for filtrering av luftbårne molekylære forurensninger (AMC).

Les mer (ISO 10121 Test rigger for molekylære filtre)

 

GT / APC Lab

Utvikling av filtreringssystemer for gassturbinindustrien (GT) og luftforurensningsregulerings-segmentet (industriell filtrering).

 

PARTIKELLAB

Utvikling av komfort og HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter som fokuserer på filtereffektivitet, ytelse og filtermedier. Aktiviteter inkluderer aerosolprøver, nano-partikkelmålinger og riggetesting for å klassifisere filter i henhold til europeiske og amerikanske standarder. Vi dokumenterer også energiforbruk og vurderer levetid og ytelse.

Les mer (Test av HEPA / ULPA)

IAQ-LAB

Dette laboratoriet analyserer kundenes luftprøver ved hjelp av feilsøking, problemløsing og vurdering av luftkvalitet. Mikrostrukturen på filter undersøkes også for å sikre best mulig klassefiltreringsevne og enhetlig produktkvalitet. Partikler analyseres i et toppmoderne SEM-Scanning Electron Microscope, samt med EDAX - Energy Dispersive Analysis Røntgen- og kromatografisk utstyr.

Les mer (Scanning Electron Microscope (SEM))