Gold Series High Vacuum

Gold Series High Vacuum

Camfil erbjuder ett komplett sortiment av stoftavskiljare.

I sin enklaste form tillhandahåller de ett centraliserat rengöringsförfarande för att bibehålla en hygienisk och säker arbetsmiljö. Mer komplexa installationer med processmaskiner kräver mer riktat upptag av stoft för att reducera maskinunderhåll, avbrott och bidra till produktrenhet och för att undvika kors-kontaminering. Ofta kommer en enda Camfil HV-enhet ersätta flera bärbara vakuumenheter. Dessa bärbara enheter har oftast inte det nödvändiga stoftexplosionsskyddet eller inneslutningsskyddet för farligt stoft. Genom att ersätta dem kan mer utrymme ges till produktionsgolvet och eliminera problem med ljud, anställdas säkerhet eller pulsrengöring.