CityCarb I

 • Kompakt "2 i 1"-filtreringsløsning; partikkel- og molekylæ filtrering
 • Ideel til filtrering av lave konsentrasjoner fra de fleste eksterne og interne forurensningskilder
 • 100% brennbar
 • Høy partikkelfiltreringseffektivitet
 • Kan brukes til oppgradering av eksisterende installasjoner
 • RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
 • ICON6 Molecular
 • ICON7 iso16890.ai
 • ICON11 Compact Filter
 • ICON17 2in1
 • ICON30 ozone 9
 • ICON14 IAQ_Facility
 • ICON1 commercial buildings
Type ISO -klassificering ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
CIZP-7I 0592/0592/0304 ePM1 70% F7 592 592 292 3400 130
CIZP-7I 0592/0490/0304 ePM1 70% F7 592 490 292 2800 130
CIZP-7I 0592/0287/0304 ePM1 70% F7 592 287 292 1500 130

Spesifikasjoner

Applikation
Bredspektrumkol ger adsorption av mer än 99.5% av de tusentals olika organiska föroreningar som kan förväntas förekomma i en kontorsbyggnad i en stadskärna.
Ram
Helgjuten plast
Media
Syntet, Aktivt Kol
Max. temp. (°C)
50
Relativ fuktighet
30% - 70%
Standarddimension
Filter front dimensions according EN 15805
installationsalternativ
Montageram typ SPX, i filterskåp CamCube HF
Max luftflöde
1,25 x nominal flow
Kommentar
Packning på utloppssidan

Relaterte produkter