Dampanlegg

Dampanlegg

Camfils dampanlegg gir optimal resultater selv under de mest utfordrende forholdene.

Med tekniska framsteg fortsätter produktivitet och precision hos maskinverktyg att förbättras. Som ett resultat har efterfrågan på separation av ultrafin dimma och rök ökat. Överensstämmelse med gränserna för exponering på arbetsplatsen för att säkerställa arbetstagarnas säkerhet, produktionseffektivitet och skydd av anläggningstillgångar och utrustning får inte äventyras.