DB Schenker
Västerås

DB Schenker

DB Schenker senket oppvarmingskostnadene og høynet kvaliteten på luften

Avgasser fra lastebiler, gods med støv og partikler fra driften gjorde luften hos DB Schenkers godsterminal i Vâsterås dårlig

For noen år siden valgte man å installere luftrensere fra Camfil for å forbedre arbeidsmiljøet. I samarbeid med Chalmers Industriteknik ble det også skrevet en rapport om de målbare positive effektene fra luftrenserne. 

Den uavhengige rapporten som ble utarbeidet med CIT viser at Camfils luftrensere senket oppvarmingsbehovet i terminalen kraftig. Kostnadene i forbindelse med oppvarming kunne senkes så mye som 30 prosent - mye takket være den stratgegiske plasseringen av luftrenserne.

Lennart Grandin er Terminal Manager på DB Schenkers godsterminal i Vâsterås. Han har arbeidet i teminalen både før og etter installasjonen av luftrensere.

- Varm luft stiger oppover. Luftrenserne er montert i taket, og sirkulerer den allerede oppvarmede luften ut i lokalet. Slik trenger mindre luftvolum varmes opp på nytt. Det sparer vi mye på, forklarer Lennart.

Foruten lavere oppvarmingskostnader bidro luftrenserne også til renere og friskere luft i terminalen.

– En godsterminal är särskilt utsatt när det gäller smuts och skadliga partiklar i luften. Avgaser från lastbilar, truckar i rörelse och allmänt damm från gods är bara några av anledningarna till en försämrad inomhusmiljö.

Bristande inomhusmiljö var anledningen till att luftrenarna installerades i terminalen för några år sedan. Camfils luftrenare CamCleaner 30000 och 6000 monterades på strategiska platser i taket och på väggarna, för att rena så stora mängder luft som möjligt och samtidigt rikta luftströmmarna på ett optimalt sätt.

Siffrorna i rapporten visar att terminalen kan sänka sina värmekostnader med 30 procent. De rent hälsomässiga resultaten har ännu inte uppmätts. Relaterad forskning visar att en renare arbetsmiljö bidrar till lägre sjukfrånvaro och högre produktivitet.

– Alla som arbetar i terminalen är nöjda. Luften är friskare och temperaturen är betydligt jämnare, säger Lennart. Vår arbetsutrustning som truckar och sensorer slits dessutom inte lika snabbt som förut, eftersom känslig teknik påverkas av skadliga luftpartiklar. 

Är du intresserad av att läsa rapporten är du välkommen att  beställa den.
Beställ rapporten här