FN's mål
Meningsfulle, globale bidrag

FN's mål

Camfil retter seg etter FN's verdensmål for bærekraftig utvikling. Vi har identifisert fire mål som vi mener er relevante for vår virksomhet, og som gjør det mulig for oss å bidra globalt på en meningsfull måte.

SUNNHET OG TRIVSEL 

Vår kjernevirksomhet er bygget på et fundament av høy innendørs luftkvalitet som gir sunnhet og trivsel. Camfil har høyeffektive luftfilter som fjerner skadelige partikler og forurensende stoffer i ventilasjonsluft, i tillegg til APC-systemer som samler støv, damp og røyk – slik at arbeidsmiljøet blir bedre og sikrere.

Anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst

 

Vi gir optimale arbeidsforhold for mer enn 4.500 medarbeidere på 30 produksjonssteder, støttet av en HR-ledelse og lokale medarbeiderprogrammer. Denne globale arbeidsstyrken hjelper oss til å øke årlig omsetning og inntjening og bidrar til økonomisk vekst i 26 land. Vi skal fortsette dette arbeidet og også forsikre oss om at partnere, leverandører og distributører også helper til med å nå våre mål. Dette gjør vi ved å styrke kravene våre til selskaper vi jobber sammen med for å forsikre oss om at også deres ansatte jobber under anstendige forhold. I tillegg til dette bidrar vi til deres vekst ved å fortsette å gjøre forretninger sammen.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Camfils luftfilter og renluftsløsninger er de mest energieffektive på markedet. De sparer energi slik at vi kan bygge mer bærekraftige bygg i byer rundt omkring i verden.  Miljøpåvirkningene fra Camfils produksjon reduseres hvert år som går.

Ansvarlig Produksjon & Forbruk 

 

Vi reduserer miljøbelastningen fra Camfils produksjonsanlegg hvert eneste år via interne forbedringer og grønne initiativ – slik at vi kan spare energi, vann og redusere deponeringsavfall. Dette arbeidet blir vi aldri ferdige med, så vi skal fortsette med å forbedre oss hele tiden, og i tillegg arbeide med å minimere miljøpåvirkningen som våre produkter skaper i løpet av sin levetid.