MITEN VALITA VASTUULLISIA SUODATINRATKAISUJA

7 Vinkkiä vastuullisen ratkaisun valintaan

Kestävyydellä ja vastuullisuudella tarkoitetaan jotain, joka kestää aikaa ja säilyttää arvonsa. Aikaisemmin kestävyyden käsitettä käytettiin vain taloudellisessa merkityksessä. Yritys oli kestävä, jos se pystyi tuottamaan tavaran tietyin kustannuksin ja myymään sen korkeampaan hintaan.

Tänä päivänä vastuullisuus tarkoittaa hyvinvoinnin edistämistä sekä luonnon ja ympäristön säästämistä kestävällä tavalla. Nykyisessä, nopeasti muuttuvassa ympäristössä, kestävien puhdasilmaratkaisujen merkitystä ei voi liikaa korostaa.

​​Mutta mistä voi päätellä, onko puhdasilmaratkaisu kestävä?

7 vinkkiä VASTUULLISEN RATKAISUN VALINTAAN

ENERGIATEHOKAS SUUNNITTELU

Energiatehokkuus on kestävän kehityksen kulmakivi. Ilmanvaihtoratkaisujen ja ilmansuodattimien osalta olemme onnekkaita, että Eurovent 4/21 antaa läpinäkyvän kuvan kunkin suodattimen energiankulutuksesta.

Muille suodatintyypeille ei ole olemassa energiankulutuksen näkökulmasta tunnustettua standardia, mutta samaa periaatetta, jota käytetään yleisilmanvaihtoratkaisuissa, voidaan käyttää useimmissa puhdasilmaratkaisuissa. Mitä pienempi ja vakaampi painehäviö on, sitä vähemmän energiaa tuote kuluttaa, jolloin ympäristövaikutukset pienenevät ja kustannussäästöt kasvavat.

 

kestävyys ja optimoitu käyttöikä

Valitse ilmansuodattimet, jotka ovat kestäviä ja pitkäikäisiä. Kun investoit puhtaaseen ilmaan - olipa kyseessä sitten ilmanvaihtosuodatin, pölynpoistolaite tai molekyylisuodatusratkaisu - on tärkeää ottaa huomioon sen pitkäikäisyys ja kestävyys.

Pitkäikäistä suodatinta ei tarvitse vaihtaa usein, mikä vähentää pitkällä aikavälillä jätteen syntymistä ja resurssien kulutusta sekä minimoi valmistukseen ja hävittämiseen liittyvät ympäristövaikutukset.

Tästä ajatuksesta on syntynyt Hengitä puhtaasti, valitse vastuullisesti -kampanja. Valitsemalla puhdasilmaratkaisun, joka vaatii vähemmän suodatinvaihtoja, säästetään lukemattomissa muissa kustannuksissa, kuten huolto-, jäte-, kuljetus- ja jopa työvoimakustannuksissa.

pakkausten vastuullisuus

Kiinnitä huomiota ilmansuodattimien pakkaukseen. Valitse suodattimet, joiden pakkauksessa käytetään mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja, kuten kierrätettyä pahvia.

Me saavutimme 13 prosentin vähennyksen hiilidioksidipäästöissä laatikkoa kohti - mikä vastaa 50 tonnin vähennystä vuodessa - kun siirryimme vanhoista pussisuodattimien valkoisista pahvilaatikoista valkaisemattomiin laatikoihin. Ympäristöystävällisten pakkausten valitseminen vähentää jätettä ja ympäristökuormaa.

Lue lisää uusista pakkauksistamme, jotka on toteutettu yhdessä Stora Enson kanssa. 

ulko- ja sisäilman laadun huomioiminen

Ota huomioon sijaintisi ja toimintaympäristösi erityistarpeet, kun valitset ilmansuodatinta.

Eri alueilla ilmassa voi olla vaihtelevia hiukkaspitoisuuksia, joten valitse suodattimet, jotka pystyvät vastaamaan toimintaympäristösi vaatimuksiin ja varmista näin vaatimusten mukainen sisäilman laadun taso. EN 16798-3 on paras apuväline tässä valinnassa.

avoimuus ja ympäristöselosteet (EPD)

Kiinnitä suodatinhankinnoissa huomiota valmistajan avoimuuteen ja luotettavuuteen. Tässä sinua auttaa tuotteiden ympäristöselosteet, eli EPD:t (Environmental Product Declaration).

Ympäristöselosteissa annetaan elinkaariarviointiin perustuvaa avointa ja standardoitua tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista koko elinkaaren ajalta. Tuotteen jalanjälki voidaan analysoida aina raaka-aineiden louhinnasta niiden hävittämiseen elinkaaren lopussa. Ympäristöselosteissa huomioidaan resurssien kulutus, päästöt ja jätteiden syntyminen. Tuotteiden ympäristöselosteita tutkimalla käyttäjät voivat tehdä todelliseen tietoon perustuvia päätöksiä ja valita tuotteita, jotka vastaavat heidän kestävän kehityksen tavoitteitaan.

Camfililla ympäristöselosteita on saatavilla tällä hetkellä avaintuotteillemme, ja niitä laaditaan koko ajan lisää. Osa näistä ympäristöselosteista on käännetty myös suomeksi. Näin voimme tarjota asiakkaillemme läpinäkyvyyttä ja todellisia tietoja, joiden avulla on helppo ymmärtää, miten tuotteemme pienentävät rakennusten ympäristökuormitusta.

valmistajan kestävän kehityksen käytännöt

Varmista yhteistyökumppanisi valinnassa, ettei ympäristövastuullisuus ole pelkkää puhetta tai hienoja fraaseja verkkosivuilla, vaan että yritys on todella sitoutunut vastuullisuuten koko toimitusketjussaan, valmistusprosesseissaan ja tuotekehityksessään.

Camfilin kestävän kehityksen raportissa kerrotaan kestävän kehityksen sitoumuksemme pääkohdat tärkeillä ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun alueilla, jotka on sisällytetty liiketoimintaprosesseihimme koko yhtiössämme.

SUORITUSKYKYÄ MITTAAVIEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

Kestävien laitteistoratkaisujen valinnan lisäksi suorituskykyä arvioivien ohjelmistojen hyödyntäminen voi tehostaa puhdasta ilmaa koskevien aloitteiden tehokkuutta entisestään. Kehittyneiden simulointityökalujen ja mallinnusohjelmistojen avulla käyttäjät voivat ennustaa ja optimoida puhdasta ilmaa koskevien ratkaisujen suorituskykyä ennen käyttöönottoa. Simuloimalla erilaisia skenaarioita ja säätämällä parametreja, kuten ilmavirran nopeutta, suodatustehokkuutta ja epäpuhtauspitoisuuksia, käyttäjät voivat määrittää tehokkaimman ja toimivimman kokoonpanon erityistarpeisiinsa.

Camfililla on omat ohjelmistot, joiden avulla voimme todella tarjota asiakkaillemme parhaan ratkaisun heidän vaatimuksiinsa. Kaikkien työkalujemme perustana on yli 60 vuoden kokemus puhdasilmaratkaisuista, joten voimme luvata tarjoamiemme tietojen olevan markkinoiden tarkimpia ja ajankohtaisimpia.

Julkaistu maanantai 24. kesäkuuta 2024
Julkaistu maanantai 24. kesäkuuta 2024
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö