Sisäilmanlaatu toimistorakennuksissa 

Sisäilmanlaatu toimistorakennuksissa - miten huolehtia terveellisestä työympäristöstä?

Julkaistu tiistai 25. huhtikuuta 2023

Sisäilman laatu on tärkeä tekijä työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Tutkimukset osoittavat että huonolaatuinen sisäilma voi vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden terveyteen ja tuottavuuteen. Tämä on ongelma monissa toimistoissa ja muissa työpaikoissa, joissa vietetään suurin osa ajasta sisätiloissa. 

Tutkimukset sisäilman laadun ja työntekijöiden terveyden välisestä yhteydestä

Sisäilman laatu on tärkeä tekijä terveellisen työympäristön luomisessa. Toimistorakennuksissa vietetään suurin osa ajasta sisätiloissa, joten on tärkeää varmistaa, että ilma on puhdasta ja terveellistä hengittää. Huonolaatuinen sisäilma voi aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, kuten päänsärkyä, väsymystä, silmien ärsytystä ja hengitysvaikeuksia.

Harvardin ja Syracuse yliopistojen yhteisessä tutkimuksessa tutkittiin sisäilman laadun ja tuottavuuden välistä suhdetta. Tutkimusryhmät testasivat työntekijöitä useissa simuloiduissa toimistoympäristöissä, joissa oli erityyppisiä hiilidioksidi- ja toimistotuotteiden päästöjä sekä vaihteleva ilmanvaihto. Ensimmäisessä testitilassa työntekijät tekivät säännöllisiä tehtäviään parannelluissa olosuhteissa, missä ilmanvaihto oli tehokkaampaa ja hiilidioksidin ja päästöjen tasot olivat matalammat, kun taas toisessa testitilassa työntekijät työskentelivät normaaleissa toimistorakennuksen olosuhteissa. (1)

”Työntekijät, jotka suorittivat tehtävänsä ”vihreässä” ympäristössä, suoriutuivat kognitiivisistä tehtävistä noin 60% paremmin kuin tavanomaisessa toimistoympäristössä testatut työntekijät”, kertoo Kevin Wood, Camfil USA:n myynti- ja markkinointijohtaja. ”Kun ilmanvaihto kaksinkertaistui vihreässä testaustilassa, heidän kognitiivinen suorituskyky kasvoi yli 100%. Nämä havainnot pakottavia meidät suhtautumaan vakavasti sisäilman laatuun ja tuottavuuteen toimistoissa ja työpaikoilla. Se vaikuttaa paitsi työntekijöiden terveyteen, myös lopputulokseen.”

Hyödyllisen kognitiovaikutusten lisäksi, hyvä ilmanlaatu parantaa myös yleistä terveyttä. Toisessa tutkimuksessa tutkittiin 10 vihreäksi sertifioitua rakennusta ja todettiin, että työntekijöillä oli näissä olosuhteissa noin 30% vähemmän päänsärkyä ja hengitysvaikeuksia kuin tavanomaisessa toimistorakennuksessa. Tämä oli lisäksi 27%:n lisäys kognitiivisten tehtävien suorituskykyyn. Työntekijät jopa nukkuivat paremmin yöllä.

Sijoittaminen puhtaaseen sisäilmaan maksaa itsensä nopeasti takaisin. Harvardin yliopiston tutkimus osoitti, että huonolaatuisessa sisäilmassa oleskelevilla työntekijöillä oli enemmän hengitystie- ja allergiaoireita, mikä johti lisääntyneeseen sairauspoissaoloihin ja alentuneeseen tuottavuuteen. Tutkimusten mukaan 40 $ sijoittaminen sisäilman laatuun lisää tuottavuutta noin 6500 $.

Huonon sisäilman laadun syyt

Sisäilman laatu voi olla huono monista eri syistä. Tässä on joitakin yleisimpiä syitä:

Huono ilmanvaihto: Ilmanvaihdon puute tai riittämätön ilmanvaihto voi johtaa sisäilman epäpuhtauksien kertymiseen ja kasautumiseen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi suljetuissa tiloissa, joissa ei ole ikkunoita tai joissa ilmanvaihtojärjestelmä ei toimi kunnolla. Ikkunan avaaminen saattaa kuitenkin tuoda ulkona olevia epäpuhtauksia sisälle.

Sisätilassa käytettävät materiaalit: Sisätilassa käytettävät materiaalit, kuten maalit, liimat, matot ja kalusteet voivat vapauttaa haitallisia kemikaaleja ilmaan. Lisäksi erityisen vanhoissa rakennuksissa saattaa olla asbestia tai muita haitallisia aineita.

Siivous: Huono hygienia ja puutteellinen siivous voivat johtaa pölyn ja bakteerien kertymiseen, mikä voi heikentää sisäilman laatua. Siivoukseen käytetyistä aineista voi myös vapautua ilmaan epäpuhtauksia.

Ulkoiset tekijät: Sisäilman laatuun vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, kuten ilman saasteet, kosteus ja home. Ilmansaasteet voivat kulkeutua sisätiloihin avoimista ikkunoista tai ilmastointijärjestelmän kautta. Kosteus ja home voivat puolestaan muodostua kosteista tai huonosti ilmastoituista tiloista, mikä voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja muita terveysongelmia.

Henkilökohtaiset tekijät: Sisäilman laatuun vaikuttavat myös henkilökohtaiset tekijät, kuten tupakointi ja lemmikkieläinten läsnäolo sisätiloissa. Hajusteiden hajut ja muut ihmisten mukana tulevat epäpuhtaudet vaikuttavat sisäilmaan.

 

Ratkaisut huonon sisäilman laadun korjaamiseksi

On tärkeää löytää tapoja parantaa sisäilman laatua toimistoissa, jotta voidaan vähentää terveysriskejä ja parantaa työntekijöiden tuottavuutta. Yksi ratkaisu tähän on käyttää ilmanpuhdistimia, jotka poistavat ilmasta haitallisia hiukkasia ja kaasuja.

Ilmanpuhdistimet ovat tehokas keino poistaa ilman epäpuhtauksia, kuten pölyä, bakteereja, allergeeneja ja kemikaaleja. Ilmanpuhdistimet voivat myös vähentää hajuja ja tupakansavua. On kuitenkin tärkeää valita oikeanlainen ilmanpuhdistin, joka pystyy poistamaan tiettyjä epäpuhtauksia.

Säännöllinen siivous on tärkeää. Imurointi ja pintojen puhdistus auttavat poistamaan pölyä ja muita hiukkasia sisätiloista. Siivouksessa on hyvä käyttää hajuttomia ja ympäristölle turvallisia puhdistusaineita, jotka eivät lisää ilman epäpuhtauksia.

Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmien säännöllinen huolto ja suodattimien vaihto auttavat myös pitämään sisäilman puhtaana. Ilmanvaihtojärjestelmät ovat tehokkaimpia, kun ne on suunniteltu vastaamaan sen rakennuksen tarpeita, mihin ne on asennettu. Jos rakennusta muutetaan, myös ilmanvaihtojärjestelmä olisi päivitettävä, mikäli muutokset vaikuttavat sen toimintaan. Esimerkiksi, jos toimistorakennusta laajennetaan, ilmanvaihtojärjestelmä tulisi myös mukauttaa uusiin tarpeisiin.

On tärkeää löytää tapoja parantaa sisäilman laatua toimistoissa, jotta voidaan vähentää terveysriskejä ja parantaa työntekijöiden tuottavuutta

Johtopäätös

Sisäilman laatu on tärkeä tekijä työntekijöiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Huonolaatuinen sisäilma voi aiheuttaa terveysongelmia, kuten allergioita, astmaa ja muita hengitysvaikeuksia, ja se voi myös vähentää työntekijöiden tuottavuutta. Siksi on tärkeää parantaa sisäilman laatua toimistoissa.

Ilmanlaatu toimistorakennuksissa on tärkeä tekijä terveellisen työympäristön luomisessa. Huolehtimalla sisäilman laadusta voit auttaa pitämään työntekijöiden terveyden hyvänä ja edistää tuottavaa työympäristöä.

Sisäilman asiantuntija on paras apu kun haluat parantaa sekä rakennuksesi ilmanlaatua että työntekijöidesi tuottavuutta. Hän antaa sinulle ammattimaiset ilmansuodatusohjeet ilmanlaadun ylläpitämiseksi ja kertoo minkälaiset ilmansuodatusratkaisut olisivat toimivimmat juuri sinun rakennuksessasi. 

 

Lähteet

1) Harvard Library - Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments - http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:27662232 - Luettu 19.4.2023

2) Sisäilmayhdistys - Sisäilman tekijät https://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Sisailmasto/Sisailman-tekijat - Luettu 19.4.2023

3) Työterveyslaitos - Yleistä sisäilmasta työpaikalla https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/sisailma-tyopaikalla/1-yleista-sisailmasta - Luettu 19.4.2023

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö